Luterilainen kaste on mahdollinen myös Kreikassa. Usein kuitenkin lapsen kreikkalaisten sukulaisten taholta saatetaan kohdistaa äitiin paineita ortodoksisen kasteen valitsemiseksi. Suomen lakien mukaan suomalaisen äidin lapsi seuraa uskontokunnan suhteen äitiä. Jos tästä poiketaan, on siitä  tehtävä kirjallinen sopimus avioliitossa olevan parin välillä. Jos kyseessä on muu parisuhde, on isän todistettava isyytensä. 

Kummeista ainakin toisen täytyy olla luterilainen kummiksi kelpaava henkilö.